switch to english versionProdukcja sprężyn
i elementów z drutu

przewijaj w dół

Firma

Metalpol jest rodzinną firmą, działającą od 35 lat w Mielcu, w województwie podkarpackim.

Produkujemy różnego rodzaju sprężyny, kształty z drutu i taśmy, a także klemy akumulatorowe. Od 2008 roku zajmujemy nowoczesny budynek o powierzchni ponad 4000 m2, położony w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu, przy Alei Kwiatkowskiego.

Kontakt

Jeśli chcesz szybko skontaktować się z nami lub dowiedzieć się jak dojechać do naszej siedziby przejdź do działu Kontakt.

Jeśli chcesz zapoznać się z naszą firmą i naszymi produktami kontynuuj przewijanie strony w dół.

Wydarzenia

09.2013
Siódmy Międzynarodowy Kongres (ESF) Berlin

Projekty UE. Zapytania.

2016
Działanie 3.2.2. Kredyt na Innowacyjne Technologie

2014
Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny

2013
Projekt Kapitał Ludzki (Powiatowy Urząd Pracy)

2007-2013
Projekt "Nowe Technologie produkcji sprężyn i zacisków" (Program Regionalny-Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)

2006-2010
Techspring Collective Research Project – Horizontal Research Activity Involving SMEs

Dostępne w zakładzie maszyny CNC,
umożliwiają formowanie drutu okrągłego o średnicy
od 0,2 mm do 22 mm.

Sterowanie cyfrowe zapewnia maksymalną powtarzalność procesu, a możliwość zapisania parametrów w pamięci maszyn gwarantuje takie same ustawienia w czasie realizacji kolejnych zleceń. Elektroniczne sondy w połączeniu z sorterami umożliwiają automatyczne odrzucanie sprężyn, gdy naturalny rozrzut długości jest większy niż dopuszczalna tolerancja.

Sprężyny na rozciąganie

Sprężyny na rozciąganie są niezbędne przedsiębiorstwom do produkcji najbardziej precyzyjnych urządzeń i maszyn.

Sprężyny na ściskanie

Produkujemy sprężyny pracujące na ściskanie w bardzo wielu konfiguracjach wliczając proste (o stałej charakterystyce liniowej) oraz progresywne (zmiennej stałej) - o kształcie beczki, stożka i wklęsłe. Sprężyny takie znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i używane są m. in. do: maszyn, zaworów, tarcz sprzęgieł itp.

Sprężyny na skręcanie

Sprężyny na skręcanie są następną naszą specjalnością wykorzystywaną m. in. w urządzeniach rolniczych, technicznych oraz maszynach.

Sprężyny z taśmy, spiralne i inne

Oprócz sprężyn formowanych z taśmy oferujemy także usługi kształtowania drutów.

Zaciski akumulatorowe (klemy)

W ofercie posiadamy ołowiane zaciski akumulatorowe własnego projektu, odlewane na miejscu w naszej firmie.

Materiały

Nasze produkty wykonujemy z materiałów pochodzących od najlepszych, europejskich producentów stali. W magazynie firmy dostępny jest szeroki asortyment drutów różnych rodzajów i klas. Istnieje możliwość produkcji z materiału powierzonego lub zamówionego przez nas specjalnie ( materiały specjalne-egzotyczne) na potrzeby realizacji zlecenia. Na życzenie klienta dołączamy do dostawy certyfikat materiałowy producenta.

Obróbka sprężyn i procesy udoskonalające

Szlifowanie sprężyn na ściskanie
Zestaw maszyn szlifujących pozwala na obróbkę sprężyn w szerokim zakresie średnic i długości. Maszyny sterowane cyfrowo umożliwiają tworzenie programów dla poszczególnych asortymentów i zapisywanie ich w pamięci, co gwarantuje powtarzalność procesu. System elektronicznej kontroli pozwala regulować długość sprężyn w czasie szlifowania z dokładnością 0,01 mm. Duży zestaw separatorów o różnych średnicach gniazd gwarantuje spełnienie wymagań, dotyczących prostopadłości i równoległości.

Obróbka termiczna/Hartowanie
Piece wyposażone w elektroniczne sterowniki pozwalają na precyzyjną kontrolę temperatury i czasu wygrzewania. W przypadkach skomplikowanych procesów, wymagających wielokrotnych zmian temperatury w trakcie ich prowadzenia, istnieje możliwość zapisu zależności temperatury od czasu z użyciem rejestratora, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań. Firma posiada wannę hartowniczą z kąpielą na bazie polimerów, zapewniającą dużą powtarzalność procesu hartowania.

Kulkowanie
Jest procesem polegającym na bombardowaniu detalu kulistymi drobinami o dużej energii kinetycznej. Rezultatem jest naprężenie ściskające na powierzchni i tuż pod nią, co opóźnia powstawanie pęknięć w czasie pracy i przez to zwiększa wytrzymałość zmęczeniową sprężyny. Zastosowanie głównie przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym.

Przeprężanie i osadzanie
Podobne procesy, polegające na obciążeniu sprężyny powyżej granicy sprężystości. Rezultatem są odkształcenia plastyczne i naprężenia o przeciwnym znaku niż naprężenia robocze, co przekłada się na mniejsze osiadanie sprężyny i jej zwiększoną żywotność.

Ochrona antykorozyjna
Podstawową ochroną są środki antykorozyjne na bazie wosku przeznaczone do długookresowego zabezpieczania przed korozją. W przypadku większych wymagań, oferujemy malowanie, cynkowanie, czernienie, kadmowanie oraz Cynkowanie lamelarne, zlecane naszym stałym, doświadczonym podwykonawcom.(Pasywacja nierdzewki?) Istnieje możliwość sprawdzenia wytrzymałości antykorozyjnej powłoki za pomocą testu w komorze solnej.

Projektowanie sprężyn, weryfikacja projektów klienta

Specjalistyczne oprogramowanie CAD pozwala nam określić właściwy materiał i wyliczyć parametry geometryczne sprężyn, spełniających wymagania klienta dotyczące sił (dla sprężyn na ściskanie i rozciąganie) oraz momentów sił (dla zegarowych i skrętnych). Aplikacja oblicza również wytrzymałość zmęczeniową projektowanej sprężyny, uwzględniając wpływ zastosowania procesów kulowania i blokowania. Dodatkowo, dostępne są informacje określające bezpieczny zakres pracy i ostrzeżenia, np. o możliwości wyboczenia sprężyny na ściskanie.

Kontrola jakości produktów

Posiadane wyposażenie umożliwia dokładną kontrolę wymiarów i kątów, a także sił, współczynników sprężystości i momentów sił naszych produktów. Dla sprężyn na ściskanie i rozciąganie, oprogramowanie maszyny testującej automatycznie tworzy wykresy sił, a przy większej ilości próbek, wylicza i dokumentuje zdolność procesu dla wartości sił i współczynników sprężystości. Urządzenia pomiarowe są kalibrowane oraz badane pod kątem powtarzalności i odtwarzalności zgodnie z wymogami ISO TS 16949. Na życzenie klienta wydajemy zaświadczenia jakości 3.1 wg normy PN-EN 10204 i przygotowujemy dokumentację PPAP.

Piktogram1 Piktogram2 Piktogram3 Piktogram4 Piktogram5 Piktogram6

Certyfikaty

Posiadamy certyfikat ISO 9001.2008, Potwierdzenie Zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO TS 16949, a także Koncesję na dostawy dla przemysłu zbrojeniowego. Jesteśmy członkiem "Institute of Spring Technology" w Sheffield. Polityka firmy zakłada dalszy rozwój i zwiększenie produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem branży motoryzacyjnej.

ISO ISO/TS Koncesja MSWiA NATO

Kontakt i mapa dojazdu

Adres:
Al. Kwiatkowskiego 13, 39-300 Mielec

Faksy:
(017) 774 56 76 (fax)
(017) 585 31 49 (fax)

E-mail:
info [no spam] mtlpl.eu

Telefony:
(017) 774 56 78
(017) 774 56 73
(017) 774 56 87
(017) 583 71 29
(017) 583 01 96